TEMEL YOGA ve KLİNİK YOGA

Yoga, fiziksel, ruhsal ve mental pratiklerin bütünüdür. Bu pratiklerin içerisinde fiziksel egzersiz, nefes kontrolü ve meditasyonu buluşturur, bir arada tutar.
Hepsinin bir arada olmasındaki amaç beden, ruh ve zihnin bir dengede olabilmesidir.
Tarihi ve felsefesi uzun yıllar öncesine dayansa da günümüzde klinik yoga ya da yoga terapi olarak sağlık alanında sıkça karşımıza çıkmaya başlamıştır.
Yapılan çalışmalarda bel-boyun ağrısı, eklem rahatsızlıkları gibi kas-iskelet sistemi problemlerinde, stres, depresyon, anksiyete gibi rahatsızlıkların yanı sıra ankilozan spondilit, romatoid artrit, nefes darlığı gibi sistemik rahatsızlıklarda da yoganın terapatik etkisi olduğu görülmüştür.
Asana denilen pozları içerisinde fiziksel egzersizler vardır ve bunlar kas iskelet sistemi üzerinde oldukça etkilidir. Sağlıklı bir kas tendon ve bağın yaralanmaması için esneklik ve güç dengesinin korunması gerekir.
Germe ve kuvvetlendirme egzersizleri pozların içerisindedir. Germe egzersizleri kasların esnekliğini sağlarken kuvvetlendirme egzersizleri kasların güç dengesinin ve koordinasyonunu geliştirir.
Sakatlanmalar sonrasındaki iyileşme sürecinde yoga germe ve yüklenme egzersizleriyle birlikte kas iskelet sistemine gerekli uyarıları vererek(gerilme- yük uyarısı) bu süreçte etkili rol oynar.
Günümüzde stres düzeyinin artmasıyla sürekli uyarılan ancak gevşemeyen sinir sistemimiz bedende fiziksel ve zihinsel olarak gevşememize engel olur. Nefes ve meditasyon birlikte sinir sistemimizdeki dengeyi yeniden bulmamıza yardımcı olur. Nefes egzersizleri akciğer kapasitesini artırmanın yanında, göğüs kafesi etrafındaki sinir sistemimize ait yapıları uyararak (nefes alıp verirken göğüs kafesi hareketi ile) sempatik ve parasempatik sinir sistemini dengelemede yardımcıdır.
Fiziksel, ruhsal ve zihinsel denge birbiri içinde, birbiriyle bağlantılıdır.
Yoga birbiri içerisine örülmüş bu parçalarıyla bütün bir iyilik hali içinde olmayı amaçlar.